Sett din skole på verdens orienteringskart!
Onsdag 15. mai 2019 kan alle elever delta på Verdens Orienteringsdag!

WOD-bilde-UlfPalm-706

I  den 4. utgaven av Verdens Orienteringsdag, skal Norge gjennom skole- og klubbarrangement, nok en gang settes på verdens orienteringskart. Målet er 250 arrangementer rundt om i landet med over 40.000 deltakere. I fjor var det over 350.000 barn og unge som deltok i over 80 land. Kan dere bidra til at det blir enda flere i år?

Selve dagen er 15. mai, men all orienteringsaktivitet i perioden 15.-21. mai kan registreres. Etter gjennomføringen legges antall deltakere inn.

REGISTRER PLANLAGT ARRANGEMENT ALLEREDE NÅ. Klikk på "Register participation"-knappen.

FORSLAG TIL AKTIVITETER
• Lag 3 enkle orienteringsløyper på ca 500 meter med 2 – 4 poster pr løype. Postene kan f. eks. markeres med A4 plakater, merkebånd eller postskjermer med tall- eller bokstavkode. Elevene har med seg kart og kvitteringslapp hvor de noterer postkoden.
• Gjennomfør en eller flere av aktivitetene fra aktivitetsbanken, f. eks. "VM-labyrinten", "Magic square" eller "Skattejakten".

ASSISTANSE
• Lokal orienteringsklubb, der dette finnes, vil kunne bistå med hjelp til utarbeidelse av enkle kart over skole/nærområdet, forslag til enkle orienteringsløyper og samarbeid om lokalt arrangement.

TIL SIDE MED OVERSIKT OVER KLUBBER I DITT FYLKE

TIDSBRUK
• Aktiviteten kan gjennomføres i løpet av 1 skoletime.     

MATERIELL
 • Det tilbys maler for startnummer, diplomer, postkvitteringslapp og logoer utarbeidet for Verdens Orienteringsdag.
KAN LASTES NED HER.

Aktuell informasjon om orientering

Den internasjonale hjemmesiden for Verdens Orienteringsdag worldorienteeringday.com
Norsk Orienterings side om Verdens Orienteringsdag orientering.no/laering/verdens-o-dag/
Øvelser og aktiviteter i orientering  www.aktivitetsbanken.no
Norsk Orientering sin side for skole www.o-skolen.no
Nettkurs i orientering for elever og lærere  nof-orientering.org/index.php

Kontakt Norges Orienteringsforbund

Henning Bratland Carlsen HenningBratland.Carlsen@orientering.no tlf. 45293210

Norsk-orientering_rgb.jpg Norges Orienteringsforbund
Postadresse: Postboks 5000, 0840 Oslo
Besøksadresse: Sognsvn. 73 L, Oslo
wod-square124x130.jpg

Norges Orienteringsforbund arbeider for at barn og ungdom skal kunne bruke kart og kompass når de går ut av grunnskolen. Opplæringen skal oppleves som spennende og motiverende. Vi vil også bidra til at elevene skal være fysisk aktive og finne glede i friluftsliv. Ferdigheter i kart og kompass har kompetansemål i læreplanen på 4., 7. og 10. trinn. La deltakelse i Verdens Orienteringsdag bli et tiltak for å nå kompetansemålene.

Tips en venn  Skriv ut