Klokka_360_240-2

GRATIS analog klokke med 2880 norske og engelske setninger som skifter minutt for minutt.

Det er vanskeligere å lære seg hva klokka er når man bare ser digitale klokkeslett. Hva betyr 9:36? 12:25? 14:50? 15:16?

2019-12-18
Fotballbane360

Stadig flere skoler tar de nyeste og beste undervisningsmetodene i bruk

Her er en undervisningspakke for 6.-10. trinnet med plansjer i pvc-duk for beregning av lengde, mål, mengde, areal, volum og masse.

Pizzaregning_360

Sitat fra Skeie skole Bergen 15. november 2018:


"Stor begeistring for elevene på 5. trinn i dag når de oppdager at brøkregning med Tutank er lekende lett."

Visuell brøkregning med addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Tutank BRØKREGNING leveres med store 31 store PIZZA brøkbiter og 100 brøkbrikker med MENGDEINDIKATORER i farger. Pizza diameter er 60 cm.

1803_Terningsspill_IMAG5216-360

La elevene lære tall-posisjonering ved hjelp av et nytt terningspill. Det gir resultater!

Godt samarbeid gjør at elevene på 1. til 4. trinn lærer av hverandre når de skal posisjonere tall.

SkeieSkole360

Skeie skole bruker Tutank i undervisningen. Det gir resultater!

Tutank er et pedagogisk praktisk verktøy som gir elevene en unik mulighet til å samarbeide, bruke de taktile sansene og oppleve mestring.

Lengder_omregningstabell-400

Nyhet! Praktisk og lett forståelig system for å lære omregning av lengder, areal, volum, liter og masse.

Lar elevene lære og forstå enkle og grunnleggende prinsipper for omregning på en inkluderende og delaktiv måte. Omregningstabellene fra Tutank er undervisningsmateriell som er ferdig til bruk i fagene Mat & Helse, Kunst & Håndverk, Naturfag og Matematikk.

Jente_substraksjon_kvadr360

Tilbud om undervisningsmateriell som bidrar til at elevene lærer matte på en enkel og praktisk måte!

Det er mange som sliter med mattefaget. Det er en del teoretiske begreper å sette seg inn i og mange opplever faget som vanskelig. Det har vi gjort noe med ved å tilby utstyr og oppgaver som er hentet fra dagliglivet.